Вітаю Вас, Гість

Зробимо нашу школу, село, наше дозвілля  кращими

 

Шкільний конкурс соціальних міні-проектів

 

                                                                         Виховати громадяни­на — означає      

                                                      ввести його в систему цінностей

                                                                    демокра­тії... За умов демократії  

                                                                    люди­на повинна бути не тільки     

                                                                    обізнаною і вихованою, але й  

                                                                    здатною діяти, впливати на        

                                                                    обставини життя.

                                                                                     Омелян Вишневський

 

                                         Передмова

      Останнім часом створюють багато проектів, спрямованих на розви­ток молодіжних ініціатив. Сучасна школа не повинна стояти осторонь цих процесів. У нашому суспільстві особливої актуальності набуває проблема виховання соці­ально активної, творчої, компетентної особистості, яка, на відміну від пасивного виконавця, самостійно генерує нові ідеї, приймає нестан­дартні рішення. Важливу роль у підготовці таких особистих якостей відіграє учнівське самоврядування, яке містить значний життєтворчий потенціал.

      Уже у  стінах школи  підростаюче покоління  повинне знайти  відповіді на питання: «Як змінити власне життя та реалізувати свої геніальні та креативні ідеї для свого навчального закладу, села або навіть усієї країни?»

    Усіх учнів навчального закладу  ми  об’єднали в рамках цьогорічного  конкурсу соціальних міні-проектів «Зробимо нашу  школу, село кращими». З цією метою учні нашого класу ініціювали соціальний проект облаштування ігрового майданчика «Котигорошко».

 

Положення про конкурс соціальних міні-проектів серед учнів Білухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради Полтавської області  навчального закладів міста «Зробимо нашу школу, село  кращими»

 

 1. Організатори конкурсу:  команда лідерів дитячо-юнацького об’єднання    

«Сонячна родина».

   ІІ. Мета проведення конкурсу:

 • підвищити активність учнівської молоді шля­хом розвитку громадських ініціатив та залу­чення школярів до справ, які принесуть користь та радість усім;
 • надати учням можливості реалізу­вати свої ініціативи в галузі спорту, дозвілля, екології, вивчення сторінок історії села;
 • виховувати у школярів патріотичне ставлення до своєї рідної школи та розвивати особисті лі­дерські якості учнівського активу.

  ІІІ. Умови проведення конкурсу

   Участь у конкурсі  беруть  учні 1-11 класів загально­освітнього навчального закладу.

  І етап конкурсу:

 •  шукаємо, аналізуємо і обговорюємо проблеми, які існують у нашій школі, на нашій вулиці, у  селі;
 •  вибираємо одну проблему, ретельно її досліджуємо, збираємо всебічну інформацію, критично її аналізуємо і систематизуємо зібраний матеріал;
 •  складаємо і обговорюємо план вирішення проблеми, шукаємо партнерів у місцевій громаді (органи влади, батьки).

ІІ етап конкурсу:

 • публічна презентація-захист міні-проектів кожним класним колективом;
 • визначення класу-переможця та направлення його для захисту міні-проектів на районному конкурсі  «Клас року».

 ІV. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

 •  творчий підхід;
 •  актуальність обраної теми;
 •  нестандартне вирішення проблеми;
 •  повнота розкриття запропонованої ідеї та ви­світлення реальних шляхів її реалізації;
 • реалістичність плану виконання міні-проекту;
 • підготовка презентації проекту;
 • захист проекту.

 

                 

Ініціативна група: учні 7 класу  Білухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради Полтавської області.

         Назва проекту: облаштування ігрового майданчика «Котигорошко».  

        Актуальність проекту: організація дозвілля та відпочинку учнів   

        молодшого та середнього шкільного віку, а також наших молодших

        братиків та сестричок.

        Мета і завдання проекту: принести радість усім нам.

        Термін реалізації проекту: лютий-квітень 2015 року.

        Робочий план реалізації проекту

 

 

     Етап -1 

 

 Шукаємо, аналізуємо і обговорюємо проблеми, які існують у нашій школі, на нашій вулиці,  у селі.

 

    Етап – 2

Вибір проблеми

 

Вибираємо одну проблему, ретельно її досліджуємо, збираємо всебічну інформацію, критично її аналізуємо і систематизуємо зібраний матеріал.

    Етап - 3

 

  Наш план

 

 

Складаємо і обговорюємо план,  шукаємо партнерів  серед учнів та батьків.

 

   Етап – 4

 

  Наші дії

 

Ініціюємо вирішення проблеми  учнями нашої школи та їх батьками залучаємо їх до роботи над облаштуванням ігрового майданчика), разом беремося за  вирішення проблеми.

 

  Етап -  5

 

   Публічна   презентація

 

Публічно представляємо наші досягнення - урочисто відкриваємо ігровий майданчик  та захищаємо свій проект на  районному  конкурсі  молодіжних соціальних проектів.

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ