Вітаю Вас, Гість

  Погоджено                                                              Затверджую

на засіданні команди лідерів                     Директор НВК _____________О.М. Безпалько дитячо-юнацького об’єднання

«Сонячна родини»

                                                                                   

                   Положення  про конкурс «Кращий клас року - 2018»               

     Конкурс «Кращий клас року - 2018» проводиться адміністрацією НВК та дитячо-юнацьким об’єднання «Сонячна родина», при  участі й підтримці батьківської громадськості.   

     1. Загальні положення

     Колективна творча діяльність є не тільки традиційною, але й необхідною для виховного процесу. Тому використання технології колективного творчого виховання – це крок до формування особистості через єдиний виховний колектив з однаковими вимогами для старших і молодших, це діяльність на користь всім.

1.1.Мета конкурсу:

- формування активної життєвої позиції учнів;

- розвиток класного та шкільного самоврядування;

-  підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;

- активізація різних  видів  позакласної та позашкільної  діяльності з учнями;

- кожному  класу працювати над тим, щоб досягти великого колективного успіху, який буде відзначений на святі Останнього дзвінка. Саме великий колективний успіх  повинен стимулювати  на подальшу роботу, стати передумовою до зростання активності всіх класних колективів.

     Через класні колективи сприяти виробленню в учнів певних якостей:

- відповідальності за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;

- принциповості – уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих;

- готовності - залежно від конкретних умов, знаходити правильні рішення, долати труднощі;

- творче ставлення до дійсності;

- уміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.  

1.2. Завдання конкурсу:

- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

- утвердження активної життєвої позиції учнів;

- розвиток  учнівського самоврядування;

- залучення учнів до шкільної та позашкільної роботи;

- виховування рис колективізму, взаємодопомоги, відповідальності.     

      1.3. Конкурс є постійно діючим. Підсумки конкурсу підводяться у кінці І семестру, за підсумками навчального року – на святі Останнього дзвінка.

2. Учасники конкурсу

Учасниками Конкурсу є  класні колективи  НВК.

3. Хід проведення

3.1.Конкурс проводиться протягом навчального  року.

3.2. Для проведення конкурсу на підставі наказу директора НВК створюється оргкомітет. До складу оргкомітету входять: голова - директор НВК, члени -  заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, лідер дитячо-юнацького об’єднання «Сонячна родина».

3.3. Оргкомітет конкурсу виконує такі функції:

- здійснює організаційну  і  роз'яснювальну роботу щодо підготовки  і проведення конкурсу;

- забезпечує порядок його проведення.

3.4. Організація і проведення конкурсу

     Конкурс проводиться як підсумок діяльності класів, учнів за визначеними критеріями: участь і підготовка свят, ранків, вечорів, конкурсних програм, ранкової зарядки черговим класом, чергування класного колективу по школі, участь у районних  святах, конкурсах, районних предметних олімпіадах.    

      Надія на успіх живе в кожній людині, але успіх гарантований лише для тих, хто прикладає до його здійснення власні зусилля. Тому кожна справа, кожний захід нехай дозволить  кожному члену колективу спробувати себе, здолати свою боязкість, невміння, незнання, труднощі та зламати бар’єр комплексів.

    Творчі досягнення кожної дитини, класного колективу нагороджуються «добриками» і «добренятами», що дає змогу простежити успіхи і досягнення всіх жителів дитячо-юнацького об’єднання «Сонячна родина».

 

Назва заходу

Сума грошей

Пояснення

 

Свята

1 грн..

Кожному учаснику

Ранки, вечори

2 грн.

За підготовку

2 грн.

За перемогу класу

2 грн.

За участь всього класу

Конкурси

2 грн.

Перемога класу

2 грн.

Індив. перемога учня

50 коп.

Індив.участь учня

 Група підтримки  

1 грн.

На районних змаганнях

Навчання

10 грн.

% успішності на 7-12 б. (один раз на рік)

Черговий клас

50 коп.

Проведення зарядки

Участь у районному заході

3 грн.

 

І-ІІІ місце у рай.конкурсі

5 грн.

 

Участь у районній предметній олімпіаді

 

5о гривень

500 гривень

400 гривень

300 гривень

 

 

Участь

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

 

4. Оцінка результатів конкурсу

4.1. Лідер дитячо-юнацького об’єднання «Сонячна родина» спільно з класними керівниками  визначають у кожному класі відповідальних учнів, які  ведуть облік участі класного колективу, окремих учнів. Систематично, після кожного проведеного виду діяльності подають звіт лідеру дитячо-юнацького об’єднання «Сонячна родина», який веде портфоліо, де облікує участь кожного учня, класного колективу у конкурсі та нараховує «добрики» й «добренята».

5. Визначення й нагородження переможців і лауреатів конкурсу.

5.1. Званням  «Кращий клас року - 2018» нагороджується  клас, який назбирав найбільше «добриків» і «добренят».

5.2. За підсумками І семестру «добрики» й «добренята» обмінюються на гривні.

5.3. За підсумками навчального року визначаються клас-переможець та два лауреати. «Добрики» й «добренята», назбирані за творчі справи,  обмінюються на гривні.

5.4. Клас-переможець бере участь у районному конкурсі «Клас року» і захищає свій соціально-значущий проект.

5.5. Оголошення результатів конкурсу  та нагородження переможців та лауреатів відбувається в урочистій обстановці на святі Останнього дзвінка.